Biyolojik ve Kimyasal Harp Maddeleri, kolay bulunmakta ve etkili harp maddesi olarak kullanılmaktadır. Son dönemlerde teröristlerin kullandığı etkin metotlardan biri de, kalabalık veya etkili olabilecek ortamlara muhtelif biyolojik ajanları bırakmak ve toplum üzerinde panik havası yaratmaktır.

Ortamda serbest bırakılan ajanların/harp maddelerinin tespiti, uygulanacak karşı yöntemi belirlemek açısından önemlidir. Bu ise ortamdan alınan/alınacak numuneler ile mümkün olur.

IDC, hava, su, yüzey ve topraktan numune alınması ve alınan numunenin değerlendirme sürecine kadar saklanması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda numune alma kiti hazırlanmaktadır. Kit içerisinde, bakteri ve virüs numunesi toplamak için ortamlar, muhtelif falcon tüpleri, besi yerleri, dakronlu çubuklar, kimyasal madde indikatörleri, filtre ve vakum pompaları bulunmaktadır.

Sistemin geliştirilmesi, hafifleştirilmesi yönünde çalışmalara devam edilmektedir.