KBRN Koruyucu teçhizatlarında kullanılmakta olan “ Küresel Aktif Karbon”, KBRN silahlarına karşı maksimum koruma sağlamaktadır. Kullanılan teçhizat üzerine yerleştirilen Aktif Karbon parçacıkları, hafifliği ile hem kullanıcının hareket kabiliyetini sınırlamamakta hem de diğer iç ve dış etkenlere gösterdiği direnç ile kişinin kirlenmiş ortamdan uzaklaşması için yeterli zamanı kazandırmaktadır.

IDC Tarafından;

  • “Küresel Aktif Karbon ” konusunda çalışmalar yapılmış,
  • Üretimi yapılan “ Küresel Aktif Karbon ” numunesinin, yurt dışındaki akredite kuruluşlar tarafından yapılan incelemesinde başarılı sonuçlar alınmıştır.

Tamamı ile yerli imkânlar kullanılarak üretimi yapılan ürünün, yurt dışında konu ile ilgili benzer üretim yapan şirketlere ait ürünler arasında kalite ve kullanılabilirlik açısından tercih edilen birkaç marka arasında yer alabilecek yeterlilikte olduğu tespit edilmiştir.