Gıda kaynaklı enfeksiyonlar ülkeden ülkeye, toplumsal yaşam biçimlerine ve ekonomik koşullara bağlı farklılıklar göstermekle birlikte, hem gelişmiş hem de az gelişmiş ülkelerde sıklıkla görülmektedir. Bu gün için besinlere bağlı 200’den fazla infeksiyon tanımlanmış olup, bunların çoğu bakteri kaynaklı olmak üzere, bakteriyel toksinlere, virüslere, parazitlere bağlı oluşmaktadır

Gıda zehirlenmeleri olarak da bilinen ve gıdaların tüketilmesinden kısa bir süre sonra sindirim sisteminde farklı şiddette seyreden rahatsızlıkların sebebi mikroorganizmalar, ve bu mikroorganizmaların metaboliteleri olmaktadır. Kontamine ortamların aracı olduğu mikrobiyal kökenli hastalıkları enfeksiyonlar ve intoksikasyonlar olarak iki temel grupta incelemek mümkündür.

Enfeksiyon ve intoksikasyonlarına neden olan çok sayıda mikroorganizmadan sadece bazıları çok özel role sahiptir. Örneğin; Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens,Clostridium botulinum, enterovirulent E.coli gibi bakteriler rahatsızlığa neden olan etmenlerin başında gelmektedir. Benzeri şekilde Yersinia pestis, Francisella tularencis, Vibrio cholera, Salmonella species, Shigella species yaygın olarak enfeksiyonlara sebep olan etmenler arasında yer almaktadırlar.

Gıda sektörünün yanı sıra bahsi geçen mikroorganizmalar, sağlık sektöründe çalışan insanlar ve sağlık hizmeti alan insanlar için de bir tehdit unsuru olmaktadır. Bu mikroorganizmalar yalnızca gıda yolu ile değil, patojen ile kontanmine olmuş kişilerle temas yolu ile, benzer şekilde kontamine olmuş yüzeylere temas yolu ile ve çeşitli sıvılarla da gerçekleşmektedir.

Hastalık etmeni olan patojen mikroorganizmalar çeşitli yollar ile çoğalmış olarak vücuda alınırlar. Bunlar bağırsak sisteminde tutunarak yayılır ve yangıya sebep olurlar. Bazıları da vücuda alındıktan sonra bağırsak ve solunum sisteminde oluşturdukları toksinler ile hastalığa sebep olurlar.

Bakterilerin neden olduğu toksik zehirlenmelerde clostridium botulinum tarafından üretilmiş olan toksinlerin vücuda alınması esastır.Buna ilave olarak Ricin toxin from ricinus communis, Epsilon toxin of clostridium perfringens, Staphylococcal enterotoxin B yüksek derecede toksik olmaları sebebi ile göz önünde bulundurulması gereken ajanlardır.

Patojen kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlar ABD ve Avrupa dahil tüm Dünya’da önemli bir problem olarak görülmektedir. Bununla beraber bu rahatsızlıkların en alt düzeye indirilmesi için verilen uğraşılara karşın enfeksiyon ve intoksikasyonların azalmaması, hatta son yıllarda artış kaydetmesi bu patojen ve toksinlerin gıdalarda ve her türlü temas ortamında her geçen gün daha güvenilir yöntemlerle ve doğru olarak belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir.

IDC, insan üzerinde hastalık yapıcı etkileri yoğun olarak gözüken bahse konu bakteri ve toksinlerin tespiti için dünyada mevcut cihazlara benzer cihazları yurt içinde üretebilmek için gereken ArGe çalışmalarına yoğun olarak devam etmektedir.