Lazer içeren ürünler günümüzde sanayi, tıp, hazır giyim, havacılık, otomotiv, eğlence ve ışıklandırma sektörlerinde sıkça kullanılmaktadır.

Bu ürünlerin yurt içi üretiminin yapılması, sivil ve askeri sanayide ne şekilde kullanılacağı yönünde firmamız tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Lazer sistemlerinde, kullanım alanlarına göre sınıflandırma yapılması, kullanılacak lazer tipine bağlı olarak uluslar arası standartlara göre zararlı güç eşik seviyelerinin belirlenmesi ve amaca göre kullanılması düşünülen lazerlerin teknik kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Lazerlerde üretim ve kullanıma göre iki tip standart vardır.

IDC, kullanım alanı çok farklılık gösteren lazer sistemlerinin yurt içinde üretilebilirliği konusunda çalışmalarına devam etmektedir.