Mayın temizlik harekatına başlamadan önce, bölgede mevcut mayınların tespiti gereklidir. Bunun için;

  • Bölge araştırmasının yapılarak son durumun tespit edilmesi,
  • Önceden yapılan temizleme ve çalışmalarının gözden geçirilmesi,
  • Mayın Çalışma Planının oluşturulması,
  • Kirlenme kapsamının değerlendirilmesi,
  • Bölgesel emniyet durumunun değerlendirilmesi,
  • Önerilen yapılar için planın uygulanması,
  • Mayın çalışma yönteminin tesis edilmesi,

gereklidir.

Tespit işlemi için iki tür yöntem kullanılır.

  • Toprak altını da araştırabilen robotik radarlı sistemler
  • El ile dolaştırılan radarlı sistemler.

IDC, her iki yöntemle de tespit yapabilecek sistemleri kullanacak imkânlara sahiptir. Bu konuda mevcut sistemleri geliştirmek ve uygulama alanında kullanmak için gerekli deneyim ve imkana sahiptir.