KBRN silahları veya bunları içeren maddeler kullanıldığında, çevreye yayılan son derece tehlikeli maddeler, canlılara, malzeme, araç-gereç ve araziye bina ve tesislere bulaşıp onları tehlikeli boyutta kirleterek (kontaminasyon) hastalık ve ölüme yol açar, eşya, bina ve arazilerin kullanılmasını engellerler.

Kirlenmiş arazide bulunan görevlilerin görevlerine devam etmesini sağlamak ve arazideki araç, gereç ve malzemenin yeniden kullanılabilmesi için meydana gelen kirlenmenin temizlenmesi (Dekontaminasyon) gerekir.

Dekontaminasyon;

  • Kişisel
  • Araç gereç ve malzeme
  • Çevre ve arazide uygulanır.

Ayırca dekontaminasyon;

  • Fiziki (Kirlenmeye sebep olan maddeyi ortamdan uzaklaştırmak) ve
  • Kimyasal (Kirlenmeye sebep olan maddenin yapısını bozarak etkisiz hale getirmek) olarak 2 yöntemle sağlanabilir.

IDC, dekontaminasyon için sıvı kimyasal maddelerin üretilmesi, üretilen maddelerin kişisel ve araç, gereç, malzeme temizliklerinde kullanılması konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.