Günümüzde havaalanları işletmeleri, yüzey işletmelerinin yoğun trafiği ile baş etme yollarını aramaktadır.

Gözetim ve Kontrol
Havaalanları, trafik yoğunlaştığında kapasitesini artırmaya ve güvenliğini geliştirmeye gerek duymaktadır. Çözüm için havaalanı altyapısını genişletmek, ekonomik kısıtlamalar ve birçok havaalanının pist kapasitesi sınırlarına ulaşması nedeni ile mümkün olmamaktadır. Tek gerçekçi ve güvenli çözüm, trafik akışını optimize etmektir.

IDC Savunma Havaalanı Organizasyon Sistemi, güvenli yer hizmetleri işletiminin zorlu taleplerini karşılar ve havaalanı kaynaklarından daha etkili bir şekilde yararlanmayı sağlar. Sistem havaalanındaki bütün yer hareketlerinin gözetimini ve kontrolünü sağlar.

Havaalanında hayati bilgileri paylaşarak, bütün işletmelerle iletişim kurabilir ve olayın ortak görüntüsünü alabilir. Böylece konumsal farkındalık üst düzeyde sağlanmış olur. İki yönlü iletişim ATC işletmeleri, araç sürücüleri ve koordinatörler için de aynı konumsal farkındalığı sağlar. Havaalanı organizasyon sistemi hem manevra hem de iniş alanlarında en yüksek olasılıklı güvenlik seviyesini arttırılmış kapasite ile sağlar.

Havaalanı organizasyonu Ortak Karar Verme (CDM) sistemine destek verir. Rampa alanı operasyonu için veri paylaşımına izin vererek yer hizmetleri servisini ve etkinliğini daha kısa dönüş zamanları ile geliştirir.  Bu havaalanının verimini arttırmasını sağlar.

Sistem finansal olarak çift fayda sağlar: daha yüksek verim ve düşük maliyet. Sistem ayrıca hizmet bedel almaksızın alternatif çözümler altında yatırım düzeylerine bakarak veri bağlantısı sağlar.

Verimli yer hizmetleri gecikmeleri önler…
Havaalanlarındaki gecikmeler önemli ölçüde yer hizmetleri etkinliklerinden kaynaklanmaktadır. Zamanında edinilemeyen ilgili uçak bilgisi, araç durumu ve uçuş alanı bilgisi, işletim düzenini bozar. Yer hizmetleri işletmeleri için zor olan, kaynakları en az seviyede kullanarak hizmeti geliştirmektir.

Havaalanı organizasyon sistemi CDM ile paralel olarak bütün kullanıcılara uygun olan havaalanı

Araç Sürücüleri için Özellikler
Stresli durumlarda sesli iletişim, genellikle hatalara ve görevi yerine getirmek için gerekli bilgilerin kaybına neden olur. Havaalanı organizasyon sistemi, güncellenmiş uçuş planlarını, varış zamanlarını ve koordinatör tarafından verilen uçak konumlarını araç ekranında gösterir. Havaalanı organizasyon sistemi, sürücünün görevleri tam zamanında almasını sağlayarak, görev performansını daha güvenli ve verimli hale getirir.

  • Geçit, uçuş, zaman ve kapı bilgisi ile görev ataması
  • Basit ve güvenli görev onayı
  • Gelişmiş farkındalık için havaalanı gözetimi
  • Diğer araç uygulamaları için iletişim desteği