Günümüzde ucuz ve elde edilebilirliği kolay olan boğucu, yakıcı, sinir vb. kimyasal gazlar ile zehirli atıklar, küresel teröristler tarafından muhtelif ortamlarda kullanılmaktadır. Aynı şekilde, günümüzdeki birçok iç savaş ve sınır savaşlarında da bu gazlar yoğun olarak kullanılmıştır. Irak, Afganistan gibi güvenlik ortamının olmadığı ülkelerde muhtelif zamanlarda bu gazların kullanıldığı dünya haberlerinde çokça yer almıştır. Aynı şekilde şehir içi terörizmde, metro vb. alanlarda bu maddelerin kullanılması da olasıdır.

Bu tip kimyasal maddelerin herhangi bir çatışma anında veya terör olaylarında kullanılacağı düşünüldüğünde, bunların personeli etkilemeyecek belirli mesafeden tespit edilerek bölgeye intikaller engellemesinin önemli olduğu değerlendirilmiştir.

ArGe çalışması yapılan sistemin, lazer sistemlerle sahayı taraması, boğucu, yakıcı, sinir vb. kimyasal gazları algılaması ve özelliklerini belirlemesi, herhangi bir gaz tespit edildiğinde tehlike alarmı (sesli ve ışıklı) vermesi planlanmaktadır.

Amaç, sistemin tamamen yerli olarak üretilmesi ve kullanıma sunulmasıdır.