Yıllar süren karşılıklı silahlanma yarışları, politik belirsizlikler ve özellikle Soğuk Savaş Döneminin sona ermesi, son yıllarda hızla önem kazanan konvansiyonel mühimmat ve diğer mühimmatların atık kontrolünü göz önüne sermiştir.
Atıl durumdaki mühimmatın;
  • Çevreye zarar vermeden ayıklanması,
  • Konuyla ilgili teknolojilerin geliştirilmesi,
  • Mühimmatları çevreye dost yöntemlerle geri dönüştürülmesi,
  • Ekonomiye kazandırılması, mühimmat demilitarizasyonu için takip edilecek süreçtir.
Halen dünya genelinde uygulanmakta olan demilitarizasyon sistemlerinde modern teknolojiler kullanılmaktadır. Fakat anlaşmalara uyulmaksızın açıkta yakma ve açıkta patlatma yöntemi kullanılmaktadır. Bilindiği gibi açıkta yakma ve açıkta patlatma sistemleri çevreye büyük derecede hasar vermektedir. Bu ortaya çıkan hasarı önlemek için şirketimiz çevreye dost demilitarizasyon konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmekte ve ekonomik yöntemler sunmaktadır.

NATO ülkeleri için tüm silahsızlandırma faaliyetlerinin yapılması işi, NATO İkmal ve Tedarik Ajansı (NAMSA)’na verilmiştir. NAMSA’ya kayıtlı firma olduğumuz için, periyodik olarak her ay Demilitarizasyon ile ilgili ihale teklifleri almaktayız. NAMSA ile MAYIS 2005 tarihinde başlayan işbirliğimizin sonucunda değişik tiplerde mermi ve patlayıcı, payroteknik malzeme, mühimmat ve muhtelif roketlerin imhası konularında RFP’ler alınmaktadır.

IDC, demilitarizasyon konusundaki faaliyetlerini dünya çapında lider olan uluslararası firmalarla kurmuş olduğu teknik işbirliğiyle geliştirmiştir. Uluslararası rekabete açık olan teknoloji üretimi ve araştırması pazarında, IDC teknolojisini en ileri sistem ve çevre standartlarında yerine getirmek amacıyla, özellikle demiryolu ulaşımına uygun bir alanda modern bir tesis kurma çalışmalarına devam etmektedir.