Sistemin amacı; Askeri Birliklerin ve Güvenlik Güçlerinin gerçek muharebe koşulları altında eğitim yapması ve bu eğitimin değerlendirilmesidir.

Görerek ateş eden silah sistemleri ile topçu atışları, hava taarruzları, NBC taarruzları ve mayın etkilerinin gerçeğe uygun bir şekilde ses ve mekanik simülasyonunun sağlanması ile manevra mermileri ve/veya PYRO-TEKNİK malzeme/mühimmat ile uyumlu çalışması,

Tatbikat sırasında, personelin izlenmesi suretiyle yapılacak hile ve aldatmaların asgari seviyeye çekilmesi ile personelin mevki ve hareket bilgileri, silah sistemlerine takılan lazer ve lazer algılayıcıların belirlediği vuruş ve imha bilgileri, telsiz görüşmeleri ile mobil kameraların çekimleri, konum bilgileri, görmeyerek ateş eden silahların raporu ve mayın bilgileri gibi diğer bilgilerinde tatbikat alanının tamamını kapsayacak şekilde arazi içerisine yerleştirilecek radyo istasyonları ve fiber optic kablolar aracılığı ile Kontrol Merkezine aktarımı,

Tatbikat Merkezi dahilinde yer alan tüm sistemlerin; merkeze entegreli ve uyumlu çalışması, ayrıca sonradan tedarik edilecek olan sistemler ile çalışabilirliği ve bu kapsamdaki tüm teçhizat ve yazılımlar Şirketimiz tarafından sağlanabilmektedir.