Aynı zamanda kitle imha silahları olarak da adlandırılan, Kimyasal (K), Biyolojik (B), Radyoaktif (R) ve Nükleer (N) silahlardan özellikle kimyasal ve biyolojik silahların üretimi ve bulunabilirliği kolay olmaktadır. Ayrıca, bu silahların radikal rejimle yönetilen ülkeler ile terör örgütleri tarafından kullanılması riski gündemdeki yerini korumaktadır.

Şirketimiz tarafından, öncelikle kolay bulunan ve etkili harp maddesi olarak kullanılan kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı kullanılacak sistemlerin tamamen yerli imkânlar kullanılarak geliştirilmesi, üretimlerinin yapılarak yurtdışı bağımlılığın asgariye indirilmesi hedeflenmiştir.

Bu amaçla IDC tarafından “Küresel Aktif Karbon”, “Dekontaminasyon Sistemleri”, “Biyolojik ve Kimyasal Harp Maddesi Numune Alma Kitleri” ve “Akıllı Tekstil Malzemeleri” üretimi üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmakta olup, ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca; Biyolojik ve Kimyasal tehditlere karşı kullanılmak üzere sabit ve mobil olarak kullanılabilecek “Bio Sensör” teknolojileri üzerinde de çalışmalar sürdürülmektedir.

IDC, tüm ArGe çalışmaları için Hacettepe Teknokent bünyesinde mevcut bulunan 300 m2 çalışma alanını kullanmaktadır. Mevcut alan, KBRN sistem geliştirilmesi için uygun cihaz ve malzemeler ile donatılmıştır. Oluşturulan laboratuar, P2 güvenlik seviyesindedir. Proje isterleri doğrultusunda yeni cihaz ve malzemeler tedarik
Teknokent Biyolojik Tespit Sistemi Küresel Aktif Karbon Dekontaminasyon Kimyasal Tehlikeli Maddeleri Uzaktan Tespit