Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan gelişmiş insansız hava araçlarının yurt savunmasına sağladığı faydalar gittikçe önem kazanmaktadır.
İnsansız Hava Araçları;

 • Harekât alanının keşif ve gözetlenmesinde,
 • Sınır güvenliğinde,
 • Terörist faaliyetlerinin keşif ve gözetlenmesinde,
 • Trafik kontrolünde,
 • Kaçakçılığı izlemede,
 • Orman yangınları ve doğal afetlerde etkin olarak kullanılabilmektedir.

IDC, uzman akademisyenlerle iş birliği yaparak mini İHA geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

IDC Savunma Sanayi olarak insansız hava aracı yeteneklerimiz;

 • Yer kontrol istasyonu
 • Sensor kontrol yazılımları
 • Bilgi kıymetlendirme yazılımları
 • Otopilot
 • Uçak içi sensörlerdir.

OTOPİLOT
Otopilot sisteminin amacı, insan müdahalesi olmadan İnsansız Hava Aracınının kontrol ve güdümünün sağlanmasıdır.

Otopilot sistemi, telemetre ve komuta haberleşmesi ve İHA üzerinde taşınan faydalı yükün kontrol işlemlerini gerçekleştirir.

Firmamız bu konuda otopilot sisteminin ana kartını ve bununla ilgili yazılımını tamamlamıştır. Ana kart ve yazılımı, İHA’nın iniş kalkışını, motor ve sensörlerini, seyrüseferini, haberleşme sistemini ve yükünün kontrolunu sağlar.