NATO İkmal ve Tedarik Ajansı (NAMSA) tarafından, NATO’ya kayıtlı ülkelerin envanterinde bulunan ve hizmet dışına çıkarılan, askeri araç ve gemilerin geri dönüşümünün sağlanması maksadıyla geliştirilen, Araç ve Gemi Söküm Projesine şirketimiz de davet edilmiştir.

NAMSA, NATO ülkelerinin envanterinde bulunan;

  • Harp gemileri,
  • Tank,
  • Ağır Silahlar (Top, ÇNRA vs.)
  • Kamyon,
  • Jeep, ZPT, ZMA  tipi araçlarının

özel söküm yöntemleri ile en ekonomik geri dönüşüm faaliyetlerini yaptıracaktır.

Bu kapsamda, NAMSA tarafından geliştirilen projeye, şirketimiz tarafından oluşturulacak bir konsorsiyum ile katılınması planlanmaktadır.

Bir aracın yaklaşık % 85’lik kısmı geri dönüşümlü malzemeden oluşmaktadır. Geri dönüşümlü malzemenin oranını artırmak tamamen otomasyonla sağlanmaktadır. Bu otomasyon süreci içerisinde, araç öncelikli olarak küçük parçalara ayrılmakta, daha sonra metaller, özelliklerine göre otomatik veya manuel olarak ayrıştırılmaktadır.

Bu işlem;

  • Harp araçlarının taşınması,
  • Çevreye zarar vermeden ayıklanması,
  • Son işlem yapıldığına dair belgelendirilmesi ve raporlanması
  • Elde edilecek geri dönüşüm hammaddesinin çevreye zararlı olmadığının belgelendirilmesi,

gibi alt başlıklar halinde yapılacaktır.

NATO ülkeleri için tüm araç söküm faaliyetlerinin yapılması işi, NATO İkmal ve Tedarik Ajansı (NAMSA)’na verilmiştir. NAMSA’ya MAYIS 2005 tarihinden bu yana kayıtlı firma olduğumuz için, araç ve gemi söküm konularında RFP’ler alınmaktadır.

IDC ve çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz proje kapsamında, özel süreç gerektiren askeri gemi ve araçlara ilave olarak sivil araçların ayıklanması ve ekonomiye kazandırılması işlerinin yapılması konusunda firmamız yeterli imkân ve kabiliyete sahiptir.