Otomatik Tanımlama Sistemleri, IMO tarafından seyir emniyeti ve deniz güvenliğini artırmak maksadıyla zorunlu tutulmuştur. Otomatik Tanımlama Sistemleri genel olarak iki kategoriye ayrılır. Bunlardan biri Class A sistemleridir ki, uluslar arası seyir yapan tüm gemiler tarafından kullanılması zorunlu sistemlerdir. Class B tipi sistemler kabotaj hakkı bulunan sularda seyir yapacak gemilerde kullanılmaktadır. Sistemler, bahsettiğimiz ana amacına ilaveten, Arama ve kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak, Deniz kazalarını önleyebilmek ve deniz kazalarına acil müdahaleyi sağlayabilmek amaçlarına da sahiptir. Ayrıca Türk tipi Class B tipi cihazlar,  ÖTV indirilmiş yakıtın usulsüz kullanımını, yasadışı göçü ve balıkçı gemilerinin yabancı kara sularında yaptıkları ihlalleri ve avlanmaları önleyebilmek amacına hizmet edeceklerdir.

Denizcilik Müsteşarlığınca yayınlanan tebliğ gereği, Sınıf B cihazı takması zorunlu gemiler Boğazlar ve Marmara’da boyu 10 metreden büyük tekneleri tanımlarken, diğer bölgelerde boyu 15 metreyi geçen gemiler olarak tanımlanmıştır.

IDC, halen Class A ve Class B cihazı üretmektedir. Sınıf A sistemleri, IMO ve IEC kurallarına uygun ve BSH sertifikası ile üretilmekte ve satılmaktadır.

IDC, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Harp Gemileri Otomatik Tanımlama Sistemlerini (WAIS) geliştirmek üzere çalışmaktadır. Bu konudaki ilk ürünler hazırlanmış olup, muayene safhasındadır. Bu sistem, Class A sistemlerine ilave olarak kriptolama ve sahte eko yaratma özelliğine sahiptir.

IDC-AIS Class B CS cihazı, Denizcilik müsteşarlığınca yayınlanan 11 Eylül 2007 tarihli tebliğe, IMO ve IEC kurallarına uygun olarak, seyir güvenliği, arama kurtarma, ÖTV’siz yakıt denetim gibi işlevlere sahiptir. Kontaksız akıllı kart ile tüm seyir verilerinin kaydedilmesi, uzaktan kontrollü otomatik güç değişimi dâhil PS alıcısı, yakıt deposu sensör girişi(NMEA) ve DSC kanalı ile işlevsel bir cihazdır. Kimlik ve diğer gerekli statik veriler ile dinamik olarak konumu bildirerek, sahil istasyonlarına çevremizdeki denizlerde herhangi belirlenmiş bir alanda konumsal farkındalık sağlar. IDC-AIS Class B CS, SOLAS uyumlu ve BSH sertifikalıdır.

Class B Cihazımız, CSTDMA (Carrier Sense Time Division Multiple Access) teknolojisi ile üretilmiştir. Geminin konum, kimlik, yakıt bilgilerinin iletir ve alır, yakıt tüketimini yaklaşık olarak hesaplar ve akıllı kart üzerine her yarım saatte bir düzenli olarak yazar. Kaza, arıza, emniyet, güvenlik ve sağlık problemleri gibi özel durumlarda bilgilendirme mesajlarını gönderir. Kıyı istasyonları tarafından yayınlanabilecek bilgilendirme, trafik organizasyonu uygulamaları, yasak bölgeler, kısıtlı bölgelere giriş-çıkış gibi bildirimleri alır, istenen kuralları uygular, kuralların ihlali durumunda ilgili mesajları üretir ve yayınlar. 2W ve 12.5W VHF verici gücünde yayın özelliğine sahiptir. Çıkış gücü ayarı uzaktan kontrol edilebilir ve istendiğinde kıyı istasyonu tarafından tanımlanan bölgeler içinde otomatik olarak değişir.

IDC-AIS Class B CS cihazı, geminin grafik sistemine ve/veya ARPA radarına bir arayüzle bağlanabilir.

IDC-AIS Class B CS cihazı,  Transponder, ve Kontaksız Akıllı Kart Birimi’nden oluşur.  Ancak sistemde opsiyonel olarak 7” ölçüsünde grafik ekran bulunmaktadır

Bu cihazın, karasularımızda seyir yapan tüm ticari, yat ve balıkçı gemileri tarafından beğeni ile kullanılacağını değerlendiriyoruz.

T.C. Resmi Gazete 6 Şubat 2008 ÇARŞAMBA    Resmi Gazete    Sayı : 26779
TEBLİĞ – Ulaştırma Bakanlığından:

OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 –11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 –(1) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren AIS Klas-B CS cihazı ile donatılacaktır.

a) SOLAS kapsamına giren, uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri tüm yük gemileri,

b) İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde;

1) Düzenli sefer yapan 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri (SOLAS kapsamına giren ve uluslararası sefer yapmayan tüm yolcu gemileri dahil),

2) Askeri gemiler hariç, arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,

3) Kılavuz, römorkör, acente gemileri ve tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar ile diğer tüm ticari gemiler,

4) Tehlikeli yük taşıyan gemiler.

(2) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2008 tarihinden sonraki ilk belgelendirilmelerinde AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır.

a) Özel tekneler ve ardışık liman seferi yapan balıkçı gemileri hariç, boyu ve cinsine bakılmaksızın Denize Elverişlik Belgesine göre liman sefer bölgesini aşacak şekilde belgelendirilmiş tüm gemiler,

b) Askeri gemiler hariç arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,

c) Kılavuz, römorkör, acente gemileri ve tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar ile diğer tüm ticari gemiler,

ç) Tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler,

(3) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2009 tarihinden sonraki ilk belgelendirilmelerinde AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır.

a) Liman seferi ve/veya ardışık liman seferi yapan tam boyu 15 metre ve üzeri tüm balıkçı gemileri,

b) Liman seferi yapan tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar,

c) Tam boyu 10 metre ve üzeri olan ve yat işletme belgesi alarak faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatlar,

ç) Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalında çalışan gemiler ile denizde çalışan açık güverteli sandal tipi yolcu motorları hariç olmak üzere, liman seferi yapan ve 12’den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri.”

MADDE 2 –Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.