Kara mayınları, geçen yüzyıldan beri savaş mühimmatı olarak kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşıyla başlayan mayın yerleştirilmeleri sonucu bugün dünyamızın büyük bir bölümü bu tehdit altındadır.

Bilindiği gibi OTTOWA Sözleşmesi, anti-personel mayınlarının kullanımını, depolanmasını, üretilmesini ve devredilmesini yasaklamakla birlikte imha edilmesini de öngörür. Bu sözleşme ve diğer uluslar arası sözleşmelerden doğan benzer yükümlülükler bu tipte mühimmatların çevreye dost yöntemlerle imha edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Amaç, personel gücüne ilave yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve personel kullanımının an aza indirilerek modern teknolojilerle imha ve ekonomiye kazandırma işleminin yapılmasıdır.

NATO Tedarik Ajansı (NAMSA)’ya demilitarizasyon konusunda kayıtlı tek Türk firması IDC’dir.

  • Genel tetkik
  • Teknik planlama
  • Bölge haritasını çıkarma
  • Mayınlı alanın işaretlenmesi
  • Mayın temizliği ve temizlenen kısmın işaretlenmesi,
  • Bölge temizliğinin belgelenmesi,
  • Arazinin teslimi

Mayın temizleme sözleşmelerinde önemle ele alınması gereken konulardan birisi de “Sigorta” konusudur. Uluslararası Mayın Çalışma Standartları, IMAS 10.10 da “işveren, mevcut işçilerinin tamamının ölüm, sakatlanma ve yaralanmalara karşı yeterli sigorta kapsamından emin olmalıdır.” ifade edilmektedir. Bu konuda, uluslararası kabul edilmiş kılavuz;
• Cenevre Uluslararası İnsani Mayınsızlaştırma Merkezi (CUİMM)
Bu doküman;
• Mayın çalışmalarında ferdi kaza sigortası, (personal accident insurance)
• Mayın çalışmalarında kamu yükümlülük sigortası, public liability insurance)
• Temizlenmiş alan için kalıntı sorumluluğu, (residual liability)
konularında yapılacak sigorta işlemlerini belirlemektedir.

Kullanılacak yöntem dâhilinde, haritalandırma işlemi robotik olarak yapılacaktır. Bu araç uzaktan kontrollü ve daha önce birçok mayınlı arazide kullanılmış ve başarısı ispatlanmış bir araçtır. Araç mayın patlamasına karşı dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır.

İşaretlemeyi müteakip imha ekibi tarafından özel yöntemler ile çıkarılacak ve ilgili askeri birimlerin kontrolünde imha edilmesi sağlanacaktır.

IDC, atıl durumdaki mayınların çevreye zarar vermeden silahsızlandırılmasıyla sınırlı kalmayıp, konuyla ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ve kendi orijinal amacı haricinde olmak şartıyla ekonomiye kazandırılması konusundaki çalışmalarına devam etmektedir.