Top nişancılarının komuta levyesi kullanma, iz gözetleme prensiplerini sanal ortamda tatbik etme ve mütecaviz hava platformları taarruz taktiklerine karşı hava savunma silahlarının etkin biçimde kullanılma yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayacak bir simülatördür.

Simülatör, Modellerne, Senaryo Oluşturma ve Veri Saklama Konsolu, Eğitici Konsolu, Nişancı Konsolu ile ateş altına alınan hedeflerin kaçınma manevralarını içeren senaryodan oluşmaktadır.

Sistem yapılan eğitimin sonuçlarını depolayabilmekte, istendiğinde değişik analizler yapılabilmesine ve bu analizlerin çıktılarının alınmasına imkan vermektedir.

IDC, silahlı kuvvetlerin simülatör ihtiyacını karşılamak maksadıyla çalışmalarına devam etmektedir.