Tehdit radarların yayınlarının sistem limitleri dâhilinde simüle edilmesi amaçlanmaktadır.

Simülatör yazılım kontrollü olarak çalışacaktır.

Radar simülasyonunda, kullanılan parametre aralıkları ve karakteristiklerin tamamının operatör tarafından sistem limitleri dâhilinde programlanması hedeflenmektedir. Programlanabilecek parametreler en az; frekans, PRI, PW, ERP, tarama tipi, darbe içi modülasyon özellikleri ve bu parametrelerin karakteristikleri olacaktır.

Simülatör sistemi modüler yapıda tasarlanmıştır. Üretim ticari ürünler kullanılarak yapılmaktadır. Bu durum sistem idamesini kolaylaştırmaktadır.

Simülatörde yapılan eğitim sonrası analiz çalışmaları için çalışma raporu ve grafiksel sunumları içeren ayrıntılı görev sonuç dosyası yazılım tarafından oluşturulabilecektir. Bu sayede eğitim ve amaçlarına ulaşılması hakkında detaylı rapor alınabilecektir.